Overzicht vaarregels

Net als op de weg gelden op het water ook regels. De basis is GOED ZEEMANSSCHAP wat betekent dat je alles moet doen om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Ook als je voorrang hebt. Goed zeemanschap gaat over alle aspecten om veilig een schip te behandelen. Niet alle potentiële (gevaarlijke) situaties zijn in regelgeving te vatten.

Onderstaande vaar- en huisregels zijn aanvullend en ter verduidelijking van de algemene voorwaarden

Veiligheid staat voorop, neem geen onnodige risico’s.

Vaar altijd langs stuurboordwal (houd rechts aan) en een duidelijke zichtbare koers. Zorg voor goede zichtbaarheid bij het benaderen van een brug voor tegemoetkomend verkeer.

Houd u aan de vaarsnelheid, dit staat aangegeven op de borden langs de vaarroute. In het centrum van Leiden is dit 6 km per uur. Onze sloepen varen maximaal 9 km per uur, onbewust vaart u al snel te hard.

Beroepsvaart heeft altijd voorrang, dus óók de rondvaartboten in Leiden.

Voorkom hinderlijke golfslag van de boot, in het bijzonder bij woonboten. Hierop wordt gehandhaafd door toezicht en de waterpolitie (boete is +/- € 230,-).

Onze sloepen zijn niet geschikt om er mensen of voorwerpen achter te hangen of te slepen. Tevens is dit voor uw eigen veiligheid!

Start/Stop sleutel bevindt zich tegen de achterwand onder de bank; volg de rode pijl.

Start/Stop sleutel bevindt zich tegen de achterwand onder de bank; volg de rode pijl.

A. Bij het tijdelijk onbeheerd achterlaten van de sloep kan met deze sleutel de sloep afgesloten worden. In principe mag overal aangemeerd worden, tenzij anders aangegeven.

B. Wanneer er gezwommen wordt, adviseren wij de sleutel te verwijderen, waarmee wordt voorkomen dat per ongeluk de motor kan worden gestart. De motor zit vlak onder het zwemplateau. Let op dat u niet gaat zwemmen in een vaargeul of drukke vaarroute.

Troep (plastic, touw, visdraad enz.) in de schroef kan iedereen overkomen en is herkenbaar aan het geluid van de motor of een minder flexibele sturing van de boot. Zoek een veilige plek om te stoppen en zet de motor volledig uit d.m.v. de sleutel. Draai het stuurwiel helemaal door naar rechts of links. Al liggend op de buik kan vanaf het zwemplateau met de hand de schroef bereikt worden. In de meeste gevallen is het nu mogelijk de schroef weer vrij te maken.

Het is verboden om onder invloed van alcohol, lachgas of drugs een vaartuig te besturen.

Inleveren van de boot.

A. Zorg voor een tijdige terugkeer naar de afmeerlocatie, dit voorkomt discussies en teleurstelling bij de volgende huurders. Aanmeren en schoonmaken van de boot is onderdeel van de vaartijd.

B. Meer de sloep af aan de steiger, eventueel langszij van een andere Columbus sloep. Gebruik hiervoor de fenders (ballen) en de touwen.

C. Leg alle kussen terug in de linker of rechter voorbak. Mochten er kussens nat (niet vies) zijn, leg deze apart.

D. Verwijder de sleutel en leg deze in de bak op de kussens.

E. Verwijder alle afval uit de sloep, in de punt ligt een doekje en een vegertje.

F. Indien de sloep niet schoon is achtergelaten, wordt er minimaal € 45 ingehouden van de borg.

G. Meld de sloep af bij de medewerker op de steiger of via telefoon nr: 071-2340300